September 25, 2020, 4:22 am
Home Monitor Local

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea I

Vizualizare

1

Statutul Comunei Razboieni

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea II

Vizualizare

1

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari adoptate de Consiliul Local al Comunei Razboieni

Vizualizeaza

2

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii emise de Primarul Comunei Razboieni

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea III

Vizualizare

1

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidenta hotararilor adoptate

Vizualizeaza

3

Hotararile Consiliului Local Razboieni adoptate in anul 2019

       Vizualizeaza

4

Hotararile Consiliului Local Razboieni adoptate in anul 2020

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea IV

Vizualizare

1

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

Vizualizeaza

3

Dispozitiile 1-11 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna ianuarie 2020

Vizualizeaza

4

Dispozitiile 12-20 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna februarie2020

Vizualizeaza

5

Dispozitiile 21-33 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna martie 2020

Vizualizeaza

6

Dispozitiile 35-39 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna mai 2020

Vizualizeaza

7

Dispozitiile 41-48 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iunie 2020

Vizualizeaza

8

Dispozitiile 50-54 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iulie 2020

Vizualizeaza

9

Dispozitiile 50-54 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna august 2020

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea V

Vizualizare

1

Bugetul Comunei Razboieni pe anul 2020

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Vizualizeaza

2

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarâri ?i dispozi?ii cu caracter normativ

Vizualizeaza

3

Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autorita?ile administra?iei publice locale

Vizualizeaza

4

Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Vizualizeaza

5

Alte documente de interes public

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Minute sedinte publice locale pe anul 2020

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Procesele verbale ale sedintelor Consiliul Local al Comunei Razboieni pe anul 2020

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Declaratii de casatorie

Vizualizeaza