May 21, 2024, 6:38 pm
Home Compartimente primarie
Compartimente

ATRIBUTII :

 • urmărirea execuţiei bugetare;
 • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • asigură centralizarea şi verificarea dărilor de seamă a instituţiilor finanţate din bugetul local precum şi întocmirea dării de seamă proprii;
 • întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local, etc.;
 • organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de urmărire, încasare şi control a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi juridice;
 • constată şi stabileşte categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de persoanele fizice şi agenţii economici;
 • gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil .

PERSONAL

Nume si prenume

Functia

Vaideanu - Filimon Carmen

Consilier I

 

 

ATRIBUTII REGISTRU AGRICOL:

 • aplicarea legilor fondului funciar.
 • adeverinţe pentru şomaj, ajutor social,  şcoală, dispensar, etc. pe baza unei cereri tip completată de solicitant;
 • adeverinţă de rol agricol pe baza unei cereri scrise de mână;
 • certificat de producător agricol eliberat pe baza unei cereri tip şi după efectuarea verificării în teren;
 • adeverinţă de proprietate animale ce se eliberează după verificarea registrului de proprietari de animale (necesar pentru vânzarea animalelor pe piaţă);
 • titluri de proprietate eliberate în baza Legii 18/1991 sau a Legii 169/1997 sau a Legii 1/200 : solicitare comisie, deplasare comisie în teren şi verificare,
 • eliberarea procesului verbal de punere în posesie,
 • întocmirea fişei pentru eliberarea titlului şi eliberarea lui de către OCPI Neamt pentru întocmirea titlului de proprietate.

PERSONAL

Nume si prenume

Functia

Negura Ana

Consilier I

Filimon Iosif

Inspector

 

 

ATRIBUTII ASISTENTA SOCIALA:

 • de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
 • de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare, necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective;
 • de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

PERSONAL

Nume si prenume

Grad profesional

Balan Violeta

Referent

 

PERSONAL

Nume si prenume

Grad profesional

Lupei Dan

Bibliotecar

 

ATRIBUTII PRINCIPALE

-desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
-verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
-asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

PERSONAL

Nume si prenume

Functia

Bruma Vasile

Sef SVSU

Buga Ioan

Sofer

Irimia Silvian

Sofer

Zavati Petru

Sofer

 

 

Norme de protectie impotriva incendiilor - vizualizare

ATRIBUTII PRINCIPALE

PERSONAL 

Nume si prenume

Functia

Balmus Petru

Consilier 

 

 

ATRIBUTII PRINCIPALE

 

PERSONAL

Nume si prenume

Functia

Ivanescu Mihai-Robert

Sofer

Mocanu Ionut

Guard