February 22, 2024, 4:18 am
Home Dispozitii si proiecte hotarari 2024

DISPOZITII CONVOCARE CONSILIU LOCAL 

2024

 

 

Sedinta 31.01.2024

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  8/25.01.2024 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 31.01.2024, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Războieni pentru anul 2024 şi estimărilor de buget pentru perioada 2025-2027

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare aferente anului 2023

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenţi, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare şi dezvoltare în anul 2024

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Delgaz Grid SA Tg. Mureş, pe durata existenţei capacităţilor energetice a supafeţei de 26 mp teren

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru primarul, viceprimarul, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi indemnizaţia consilierilor locali

Vizualizeaza

 

7

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 luni

Vizualizeaza

 

Arhiva 2023

Sedinta 28.12.2023 

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  111/22.12.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 28.12.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuita a suprafeţei de teren de 500 de mp

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 58/28.11.2023

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în cadrul ADI „Protecţia Animalelor Neamţ"

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza comunei Războieni, pentru anul şcolar 2024-2025

Vizualizeaza

 

Sedinta 21.12.2023

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  110/19.12.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 21.12.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 12.12.2023

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  107/08.12.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 12.12.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 

Sedinta 08.12.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  105/04.12.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 08.12.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 28.11.2023 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  100/20.11.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 13.11.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind valorile impozabile şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în comuna Războieni pentru anul 2024

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei, de la bugetul local pe anul 2023, în vederea acordării de pachete cadou, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, pentru copii şi persoane defavorizate

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale şi actualizarea valorilor de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Războieni

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Războieni

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări si acţiuni de interes local pentru anul 2024

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 15.11.2023

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  98/13.11.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 13.11.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 

Sedinta 31.10.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  93/25.10.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 31.10.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare la data de 30.09.2023

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei primarului nr. 91/18.10.2023 privind modificarea bugetului local pentru anul 2023

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind virarea unei sume din excedentul anului 2022 şi utilizarea ei în vederea finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

 

5

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 22.09.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  79/15.09.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 22.09.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiei financiare la data de 30.06.2023

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie de la Scoala Gimnaziala "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni

Vizualizeaza

 

4

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii de la Scoala Gimnaziala "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni

Vizualizeaza

 

Sedinta 08.09.2023

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia  76/04.09.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 08.09.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind acordarea pentru anul scolar 2023-2024 a pachetului de rechizite "Primul ghiozdan"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind rectificarea/modificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 01.09.2023

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Convocare 247/31.08.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 01.09.2023, ora 10.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor catre cetatenii comunei Razboieni din partea Consiliului Local Razboieni, constand in apa pentru utilizarea la nivel casnic si pentru adapatul animalelor , cu titlu gratuit

Vizualizeaza

 

 

 

Sedinta 31.08.2023

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Convocare 246/28.08.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 31.08.2023, ora 14.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor catre cetatenii comunei Razboieni din partea Consiliului Local Razboieni, constand in apa pentru utilizarea la nivel casnic si pentru adapatul animalelor , cu titlu gratuit

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 24.08.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 66/23.08.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 24.08.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „ MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI IN COMUNA RAZBOIENI, JUDEŢUL NEAMŢ", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii ,Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Vizualizeaza

Sedinta 17.08.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 65/11.08.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 17.08.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Războieni de la nr. 30 la nr. 36, inclusiv, adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 28 iulie 2023

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Războieni

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini, prevăzut în anexa 5 la HCL nr. 7/28.02.2023 privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobare acordare mandat special în cadrul ADI "Protecţia Animalelor Neamţ"

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind aprobare acordare mandat special în cadrul ADI privind acordarea unui mandat special în cadrul ADI „Aqua Neamţ"

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi promovare turistică a
comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţilor organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadra de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local

Vizualizeaza

10

Proiect de hotarare privind schimbarea din functie a presedintelui de sedinta si alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

11

Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiei financiare la data de 30.06.2023

Vizualizeaza

12

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

13

Proiect de hotarare

Vizualizeaza

Sedinta 28.07.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 63/27.07.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 28.07.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

Sedinta 26.07.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 56/20.07.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 26.07.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Războieni

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini, prevăzut în anexa 5 la HCL nr.7/28.02.2023 privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind aprobare acordare mandat special în cadrul ADI "Protecţia Animalelor Neamţ"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobare acordare mandat special în cadrul ADI privind acordarea unui mandat special în cadrul ADI „Aqua Neamţ"

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

 

7

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si promovare turistica a comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

Sedinta 26.06.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 51/20.06.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 26.06.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Războieni, judeţul Neamţ, pentru anul 2023

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de desfăşurare şi măsuri de organizare a "Sărbătorii Războienilor"   din zilele de   29   - 30    iulie   2023

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea participării în cadrul proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI LA NIVELUL JUDEȚULUI NEAMȚ” și a cheltuielilor legate de acest proiect

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind aprobarea participării Comunei Războieni, în calitate de membru fondator, la înființarea asociației de dezvoltare intercomunitară „Metropolitan Gaz” Neamț

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a unei cantitati de lemn de foc pentru lacasurile de cult din Comuna Razboieni

Vizualizeaza

Sedinta 31.05.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 45/25.05.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 31.05.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării unei excursii şcolare cu elevii care au avut merite deosebite la învăţământ, în anul şcolar 2022-2023

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

 

5

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Războieni

Vizualizeaza

Sedinta 12.05.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 40/08.05.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 12.05.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat între Comuna Războieni și Asociația ECO TRAVEL

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Războieni, acordarea unor drepturi și indemnizații pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U. si participantilor la concursuri

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici, indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny". precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Vizualizeaza

Sedinta 27.04.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 31/21.04.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 27.04.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor imobile (cote-părţi din căi de acces rutiere locale) din proprietatea publică a comunei Razboieni, judeţul Neamţ în proprietatea publică a Judeţului NEAMŢ, în vederea prelungirii unui drum judeţean şi din aclministrarea Consiliului Local al comunei Razboieni, judeţul Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean NEAMŢ

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Razboieni şi acordarea unor drepturi şi indemnizaţii pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Razboieni

Vizualizeaza

 

5

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Delgaz Grid SA Tg Mures pe durata existentei capacitatilor enegetice a suprafetei de teren de 1060 mp teren

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru primarul, viceprimarul, functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si indemnizatia consilierilor locali

Vizualizeaza

7

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii U.A.T. -Comuna Razboieni la "Programul privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local" in colaborare cu Administratia Fondului pentru Mediu Vizualizeaza

Sedinta 30.03.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 19/24.03.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 30.03.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Razboieni

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

Sedinta 28.02.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 12/22.02.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta de indata in data de 28.02.2023, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare-cadru, ce se va încheia între Comuna Războieni şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru colaborarea
interinstituţională, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS Sil MMSS", cod MySmis 130963

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public
pentru gestionarea câinilor fără din comuna Războieni, judeţul Neamţ stăpân

Vizualizeaza

 

5

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.1 punctul f din HCL nr.67 din 24.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind participarea in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)/Componenta C15 - Educatie, aprobarea proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didacticesi echipamente digitale a unitatii de invatamant - Scoala Gimnaziala "Constantin Virgil Gheorghiu", com. razboieni, judetul Neamt" si a cheltuielilor aferente acestui proiect

Vizualizeaza

Sedinta 25.01.2023

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 2/19.01.2023 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta de indata in data de 25.01.2023, ora 17.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 şi a estimărilor pentru perioada
2024-2026

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind abrogarea unei hotărâri

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor mobile care aparţin domeniului privat al Comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Războieni, judeţul Neamţ, prin Consiliul local al Comunei Războieni, la parteneriatul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul Răzeşilor în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNS 2023-2027

Vizualizeaza

 

Arhiva 2022

Sedinta 22.12.2022

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 116/21.12.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta de indata in data de 22.12.2022, ora 09.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

 

Sedinta 15.12.2022

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 114/13.12.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta de indata in data de 15.12.2022, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza comunei Razboieni, pentru anul scolar 2023-2024

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Vizualizeaza

 

Sedinta 06.12.2022

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 103/24.11.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 06.12.2022, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei, de la bugetul local pe anul 2022, în vederea acordării de pachete cadou, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, pentru copii, persoane cu handicap şi persoane defavorizate

Vizualizeaza

 

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza comunei Războieni, pentru anul şcolar 2023-2024

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări şi acţiuni de interes local, pentru anul 2023 Vizualizeaza

 

 

Sedinta 10.11.2022

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 101/04.11.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 10.11.2022, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCL nr. 53/27.10.2022, privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

 

4

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziţia de dotări şi pardoseală sportivă de exterior pentru terenul de sport multifuncţional din comuna Războieni"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Achiziţia de dotări şi pardoseală sportivă de exterior pentru terenul de sport multifuncţional din comuna Războieni" Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizeaza

Sedinta 27.10.2022

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 92/20.09.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 27.10.2022, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare la data de 30.09.2022

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale

Vizualizeaza

Anexa

4

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea valorii investiilor aferente UAT Razboieni si participarea Consiliului Local Razboieni la cofinantarea pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020 "

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ" Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamţ şi modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ"

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din comuna Razboieni către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ

Vizualizeaza

 

Sedinta 07.10.2022

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 89/03.10.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 07.10.2022, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul "Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judeţului Neamţ" în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/С10/I.1/I.1.2 şi a cheltuielilor legate de proiect

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 04.10.2022

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 88/03.10.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 04.10.2022, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

 

Sedinta 15.09.2022

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 80/09.09.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 15.09.2022, ora 15.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei unui imobil, teren extravilan, la inventarul domeniului public al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

4 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Achizitionarea de echipamente si dotari pentru SVSU din cadrul UAT Razboieni" Vizualizeaza

 

Sedinta 19.08.2022

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 73/12.08.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 19.08.2022, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare la data de 30.06.2022

Vizualizeaza

 

4

Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 a pachetului de rechizite şcolare „Primul ghiozdan"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind transferul fără plată a unui microbuz şcolar Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local Vizualizeaza

7

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 24/26.05.2017 Vizualizeaza

 

Sedinta 11.08.2022

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 72/09.08.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 11.08.2022, ora 08.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la "Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public" cu proiectul: Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Războieni, judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la proiectul: „Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Războieni, judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 19.07.2022

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 68/18.07.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 19.07.2022, ora 10.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziţionare echipament pentru activităţi de întreţinerea mediului şi a spaţiilor verzi în cadrul UAT Războieni

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Achiziţionare echipament pentru activităţi de întreţinerea mediului şi a spaţiilor verzi în cadrul UAT Războieni"

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 11.07.2022

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 65/11.07.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 11.07.2022, ora 15.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind  alipirea unor loturi de teren

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de desfăşurare şi măsuri de organizare a "Sărbătorii Războienilor" din zilele de 30 -31   iulie 2022

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei şi a statutului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Războieni

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 09.06.2022

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 47/31.05.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 09.06.2022, ora 15.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor telmico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020 "

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării unei excursii şcolare cu elevii care au avut merite deosebite la învăţământ, în anul şcolar 2021-2022

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 32/31 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului "Monument eroi"

Vizualizeaza

Sedinta 06.05.2022

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 40/06.05.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 06.05.2022, ora 09.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Razboieni, in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Protectia Animalelor Neamt"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

4

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui drum situat in intravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui drum situat in intravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiei financiare la data de 31.03.2022

Vizualizeaza

 

Sedinta 14.04.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 36/12.04.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 14.04.2022, ora 09.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind realizarea investitiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Infiintare sistem de distributie gaze naturale de interes public in comuna razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitie "Infiintare sistem de distributie gaze naturale de interes public judetean in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti, Razboieni, Bodesti, Girov, Dobreni si Garcina din judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

Sedinta 05.04.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 31/29.03.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 05.04.2022, ora 09.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMŢ" in vederea exercitării votului

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere în vederea realizării proiectului de investiţie „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale de interes public judeţean în comunele Ştefan Cel Mare, Dragomireşti, Războieni, Bodeşti, Girov, Dobreni şi Gârcina din judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

 

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.7 din 25.02.2022 privind dezmembrarea unui trup de teren situat in extravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul: Lucrari de consolidare-restaurare si punere in valoare "Monumentul Eroilor cazuti in lupta de la Valea Alba"

Vizualizeaza

7

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul:Modenizare reabilitare si dotare asezamant cultural Spiru Haret, comuna Razboieni, judetul Neamt" Vizualizeaza

 

 Sedinta 10.03.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 27/04.03.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 10 martie 2022, ora 09.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea marcarii si taierii unor arbori aflati pe domeniul public

Vizualizeaza

 

Sedinta 25.02.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 18/10.02.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 25 februarie 2022, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Razboieni, judetul Neamt, pentru anul 2022

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA pe durata existentei capacitatii energetice, asupra suprafetei de 199mp teren domeniu public, necesara pentru realizarea obiectivului de investitii "Proiect de Interes Comun de Modernizare a retelei de energie electrica - CARMEN -Vol 4.6.1 - PTA2 Razboieni, com. Razboieni, jud Neamt"

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare de aprobare a Acordului de asociere in vederea realizarii in comun a proiectului de investitie "Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti si Razboieni din judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui trup de teren situat in extravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

Sedinta 28.01.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 3/21.01.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 28 ianuarie 2022, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru perioada 2023-2025

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Razboieni, judetul Neamt, la data de 31.12.2021

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

 

Arhiva2021

Sedinta 23.12.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 95/22.12.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 23 decembrie 2021, ora 11.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

Sedinta 15.12.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 94/09.12.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 15 decembrie 2021, ora 14.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza comunei Razboieni, pentru anul scolar 2022-2023

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Razboieni, judetul Neamt, pentru anul 2022

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2022

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7000lei, de la bugetul local pe anul 2021, in vederea acordarii de pachete cadou, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, pentru copii,persoane cu handicap si persoane defavorizate

Vizualizeaza

 

7

Proiect de hotarare privind approbarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare

Vizualizeaza

 

Sedinta 25.11.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 87/19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 25 noiembrie 2021, ora 14.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza comunei Razboieni, pentru anul scolar 2022-2023

Vizualizeaza

Sedinta 28.10.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 80/22.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 28 octombrie 2021, ora 14.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Razboieni

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui trup de teren in intravilanul satului Razboienii de Jos, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare privind Programul national de investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare privind Programul national de investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

Sedinta 25.10.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 79/21.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 25 octombrie 2021, ora 10.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind implementarea proiectului "Achizitionarea de echipamente si dotari pentru SVSU in cadrul UAT Razboieni"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie  "Achizitionarea de echipamente si dotari pentru SVSU in cadrul UAT Razboieni"

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 05.10.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 72/04.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 04 octombrie 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind actualizarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 

Sedinta 22.09.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 68/15.09.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 22 septembrie 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Razboieni

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 

 

4

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

 

 

Vizualizeaza

 

 

 

5

 

 


Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

 

 

 

Vizualizeaza

 

Sedinta 08.09.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 66/07.09.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 08 septembrie 2021, ora 14.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorgiu" Razboieni

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la nivelul Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorgiu" Razboieni

Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 15/12.02.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 18 februarie 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Dispozitia 45/05.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 06 mai 2021, ora 09.30

Vizualizeaza

3

Dispozitia 46/25.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 31 mai 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

4

Dispozitia 48/15.06..2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 22 iunie 2021, ora 14.00

Vizualizeaza

Arhiva 2020

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 1/09.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 17 ianuarie 2020, ora 8.30

Vizualizeaza

2

Dispozitia 4/23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 30 ianuarie 2020, ora 8.30

Vizualizeaza

3

Dispozitia 13/06.02.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 14 februarie 2020, ora 8.30

Vizualizeaza

4

Dispozitia 26/12.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 16 martie2020, ora 8.30

Vizualizeaza

5

Dispozitia 27/23.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 03 aprilie2020, ora 8.30

Vizualizeaza

6

Dispozitia 34/24.042020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 04 mai 2020, ora 8.30

Vizualizeaza

7

Dispozitia 38/29.05.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 12 iunie 2020, ora 11.00

Vizualizeaza

8

Dispozitia 40/22.06.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 24 iunie 2020

Vizualizeaza

9

Dispozitia 49/17.07.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 24 iulie 2020

Vizualizeaza

10

Dispozitia 55/03.08.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 07 august 2020

Vizualizeaza

11

Dispozitia 65/25.08.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 01 septembrie 2020, ora 8,30

Vizualizeaza

12

Dispozitia 72/18.09.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 25 septembrie 2020, ora 8,30

Vizualizeaza

13

Dispozitia 89/05.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 10 noiembrie 2020, ora 14.00

Vizualizeaza

14

Dispozitia 93/23.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 30 noiembrie 2020, ora 12.00

Vizualizeaza

15

Dispozitia 95/30.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 08 decembrie 2020, ora 09.00

Vizualizeaza

16

Dispozitia 124/11.12.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 11 decembrie 2020, ora 12.00

Vizualizeaza

17

Dispozitia 136/28.12.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 05 ianuarie 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

Arhiva 2019

 

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 50/16.05.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 23 mai 2019, ora 8.30

 

Vizualizeaza

2

Dispozitia 56/04.06.2019 privind convocarea  in sedinta "de indata" a  Consiliului Local Razboieni  in data de 05 iunie 2019, ora 10.00

Vizualizeaza

3

Dispozitia 61/10.06.2019 privind convocarea  in sedinta "de indata" a  Consiliului Local Razboieni  in data de 11 iunie 2019, ora 08.30

Vizualizeaza

4

Dispozitia 65/19.06.2019 privind convocarea  in sedinta ordinara a  Consiliului Local Razboieni  in data de 27 iunie 2019, ora 08.30

Vizualizeaza

5

Dispozitia 67/01.07.2019 privind convocarea  in sedinta "de indata" a  Consiliului Local Razboieni  in data de 04 iulie 2019, ora 08.30

Vizualizeaza

6

Dispozitia 73/09.07.2019 privind convocarea  in sedinta "de indata" a  Consiliului Local Razboieni  in data de 10 iulie 2019, ora 08.30

Vizualizeaza

7

Dispozitia 74/15.07.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 22 iulie 2019, ora 8.30

Vizualizeaza

8

Dispozitia 87/12.08.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 19.08 2019, ora 8.30

Vizualizeaza

9

Dispozitia 91/05.09.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 12.09.2019, ora 8.30

Vizualizeaza

10

Dispozitia 94/25.09.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 04.10.2019, ora 8.30

Vizualizeaza

11

Dispozitia 104/21.09.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 25.10.2019, ora 8.30

Vizualizeaza

12

Dispozitia 117/07.11.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 15.11.2019, ora 8.30 Vizualizeaza

13

Dispozitia 123/27.11.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 05.12.2019, ora 8.30
Vizualizeaza

14

Dispozitia 134/12.12.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 13.12.2019, ora 8.30 Vizualizeaza

15

Dispozitia 136/23.12.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 24.12.2019, ora 8.30 Vizualizeaza