December 3, 2023, 9:00 am
Home Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 17 şi 39