April 22, 2024, 7:41 am
Home HCL Razboieni 2020
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2020
 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IAN 2020

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

ian 2020

Vizualizare

1

HCL 1/17.01.2020 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2020 privind modificarea si completarea HCL 62/05.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, incepand cu data de 01 ianuarie 2020, pentru persoanele fizice/ si persoanele juridice/ agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala a comunei Razboien

Vizualizeaza

 
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA FEB 2020
 
 

Nr.crt.

HCL Razboieni luna

 feb2020

Pdf

1

HCL 3/14.02.2020 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 4/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 5/14.02.2020 privind asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de audit public intern pentru exercitiul bugetar al anului 2020

Vizualizeaza

4

HCL 6/14.02.2020 privind prelungirea unui contract de concesiune

Vizualizeaza

5

HCL 7/14.02.2020  privind prelungirea unui contract de concesiune

Vizualizeaza

 
 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MARTIE 2020

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din lunamartie  2020

Vizualizare

1

HCL 8/16.03.2020 privind alocarea sumei de 5000 lei, de la bugetul local, in vederea asigurarii cresterii capacitatii de interventii in prevenirea si combaterea  infectiei de coronavirus

Vizualizeaza

 
 
 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA APRILIE 2020

 

Nr.crt.

HCL Razboieni luna

aprilie2020

Pdf

1

HCL 9/03.04.2020 privind modalitatea de desfasurare a sedintelor de consiliu local, pe perioada de instituirii starii de urgenta

Vizualizeaza

2

HCL 10/03.04.2020 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Razboieni - revizuit conform OUG nr.57/2019

Vizualizeaza

3

HCL 11/03.04.2020 privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara Aqua Neamt si modificarea Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 12/03.04.2020 privind acceptarea transmiterii fara plata a bunurilor materiale de resortul auto, de la ISU Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 13/03.04.2020 privind aprobarea desfiintarii anexei "Casa invatatorului" situata in vecinatatea Caminului Cultural Razboieni

Vizualizeaza

6

HCL 14/03.04.2020 privind stabilirea unei taxe orare pentru inchirierea buldoexcavatorului din dotarea Comunei Razboieni

Vizualizeaza

7

HCL 15/03.04.2020 privind modificarea si completarea HCL 8/16.03.2020 privind alocarea sumei de 5000 lei, de la bugetul local, in vederea asigurarii cresterii capacitatii de interventii in prevenirea si combaterea  infectiei de coronavirus

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MAI 2020
 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

mai 2020

Vizualizare

1

HCL 16/04.05.2020 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 17/04.05.2020 privind respingerea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale"

Vizualizeaza

 
 
 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IUNIE 2020

 
 

Nr.crt.

HCL Razboieni luna

 iunie2020

Pdf

1

HCL 18/12.06.2020 privind inchirierea autocamionului din dotarea Comunei Razboieni

Vizualizeaza

2

HCL 19/12.06.2020 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

3

HCL 20/26.06.2020 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

4

HCL 21/26.06.2020 privind modificarea clasificatiei de incadrare din drum satesc si vicinal in categoria de drum comunal, a tronsonului de drum satesc DC29 punct "Teodorescu" pana la DC25 punct "Fantana Fagani"

Vizualizeaza

 
 
 HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IULIE 2020
 

Nr.crt.

HCL Razboieni luna

 iulie2020

Pdf

1

HCL 22/24.07.2020 privind aprobarea investitiei "Eficienta energetica si gestionarea inteligenta a energiei pentru iluminat publice din Comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 
 
 
 HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA AUG 2020
 

Nr.crt.

HCL Razboieni luna

august 2020

Pdf

1

HCL 23/07.08.2020 privind rectificarea si modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 24/07.08.2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

 
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA SEPT  2020
 

Nr.crt.

HCL Razboieni luna

septembrie 2020

Pdf

1

HCL 25/01.09.2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 26/01.09.2020 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor /acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local

Vizualizeaza

3

HCL 27/25.09.2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

Vizualizeaza

4

  HCL 28/25.09.2020 privind retragerea Comunei Tibucani din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Aqua Neamt si modificarea Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt"

Vizualizeaza

 
 
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA NOV  2020
 

Nr.crt.

HCL Razboieni luna

septembrie 2020

Pdf

1

HCL 29/10.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Razboieni

Vizualizeaza

2

HCL 30/10.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Razboieni

Vizualizeaza

3

HCL 31/10.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 
 
 
 HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA DEC  2020
 

Nr.crt

HCL Razboieni

Pdf

1

HCL 32/08.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Razboieni

Vizualizeaza

2

HCL 33/08.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

Vizualizeaza

3

HCL 34/08.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 35/08.12.2020 privind alocarea umei de 7000 lei, de la bugetul local pe anul 2020, in vederea acordarii de pachete cadou, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, pentru copii, persoane cu handicap si persoane defavorizate

Vizualizeaza

5

HCL 36/08.12.2020 privind numirea d-nei Hirtan Adina-Brindusa ca reprezentant al Consiliului Local Razboieni, cu atributiile aferente, in Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni, in anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

6

HCL 37/08.12.2020 privind numirea d-lui Laiu Constantin-Adrian ca reprezentant al Consiliului Local Razboieni, cu atributiile aferente, in Comisia de Evaluare a Calitatii la nivelul Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni, in anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

7

HCL 38/08.12.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

8

HCL 39/08.12.2020 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Filimon Iosif-Ciprian, din partea partidului Pro Romania

Vizualizeaza

9

HCL 40/08.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Vizualizeaza