May 21, 2024, 8:43 pm
Home HCL Razboieni 2021
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2021
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA DECEMBRIE 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 48/15.12.2021 privind aprobarea "Programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare, rationalizate, valabil in perioada 2021-2024"

Vizualizeaza

2

HCL 49/15.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

3

HCL 50/15.12.2021 privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2022

Vizualizeaza

4

HCL 51/15.12.2021  privind alocarea sumei de 7000lei, de la bugetul local pe anul 2021, in vederea acordarii de pachete cadou, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, pentru copii,persoane cu handicap si persoane defavorizate

Vizualizeaza

5

HCL 52/15.12.2021  privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza comunei Razboieni, pentru anul scolar 2022-2023

Vizualizeaza

6

HCL 53/23.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 47/25.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 39/25.10.2021 privind implementarea proiectului "Achizitionarea de echipamente si dotari pentru SVSU in cadrul UAT Razboieni"

Vizualizeaza

2

HCL 40/25.10.2021 privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Razboieni, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la nivelul Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni

Vizualizeaza

3

HCL 41/28.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare privind Programul national de investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 42/28.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare privind Programul national de investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 43/28.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni

Vizualizeaza

6

HCL 44/28.10.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Razboieni

Vizualizeaza

7

HCL 45/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

8

HCL 46/28.10.2021 privind dezmembrarea unui trup de teren in intravilanul satului Razboienii de Jos, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 32/08.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Razboieni, in Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni

Vizualizeaza

2

HCL 33/08.09.2021 privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Razboieni, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la nivelul Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni

Vizualizeaza

3

HCL 34/22.09.2021 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Razboieni

Vizualizeaza

4

HCL 35/22.09.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

5

HCL 36/22.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 37/22.09.2021 privind aprobarea asigurarii finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA AUGUST 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 29/25.08.2021 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local

Vizualizeaza

2

HCL 30/25.08.2021 privind acordarea pentru anul scolar 2021-2022 a pachetului de rechizite scolare "Primul ghizdan"

Vizualizeaza

3

HCL 31/25.08.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt"

Vizualizeaza

 
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IUNIE 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 27/22.06.2021 privind acordarea unui mandat special si pentru modificarea HCL nr.36 din 23.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegara prin concesiune a  gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "EcoNeamt', din Zona 3, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 28/22.06.2021 privind schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat Scoala cu clasele I-IV nr.3 Razboieni

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MAI 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni mai 2021

Pdf

1

HCL 23/06.05.2021 privind completarea anexei nr.3 la HCL nr.14/30.03.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in domeniul public al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 24/31.05.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022

Vizualizeaza

3

HCL 25/31.05.2021 privind modificarea art.5 alin.1 din HCL nr.14/30.03.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in domeniul public al comunei Razboieni, judetul Neamt, precum si de abrogare a art.18 din anexa nr.3

Vizualizeaza

4

HCL 26/31.05.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA APRILIE 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni aprilie 2021

Pdf

1

HCL 19/19.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si a estimarilor pentru perioada 2022-2024

Vizualizeaza

2

HCL 20/19.04.2021 privind dezmembrarea unui trup de teren situat in intravilanul satului Razboienii de jos, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 21/19.04.2021 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Razboieni, judetul Neamt, pentru anul 2021

Vizualizeaza

4

HCL 22/19.04.2021 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Razboieni, pentru perioada 2021-2025

Vizualizeaza

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MARTIE 2021

 

Nr.crt

HCL Razboieni

Pdf

1

HCL 11/05.04.2021 privind aprobarea acordului de parteneriat

Vizualizeaza

2

HCL 12/05.04.2021 privind modificarea componentei Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Razboieni (Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si de disciplina)

Vizualizeaza

3

HCL 13/05.04.2021 privind aprobarea devizului general reactualizat in urma procedurii de achizitie si a asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie: "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 14/05.04.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in domeniul public al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 15/05.04.2021 privind stabilirea unei taxe orare pentru inchirierea buldoexcavatorului din dotarea Comunei Razboieni

Vizualizeaza

6

HCL 16/05.04.2021 privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2021

Vizualizeaza

7

HCL 17/05.04.2021 privind Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Razboieni

Vizualizeaza

8

HCL 18/05.04.2021 privind reactualizarea Planului de analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Razboieni

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Razboieni martie 2021

Pdf

1

HCL 7/08.03.2021 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 8/08.03.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 9/08.03.2021 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA FEB 2021

 

Nr.crt

HCL Razboieni ianuarie 2021

Pdf

1

HCL 3/18.02.2021 privind desemnarea reprezentantului de drept al Comunei Razboieni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 4/18.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Razboieni si a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia

Vizualizeaza

3

HCL 5/18.02.2021 privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat in scopul promovarii proiectului "Dezvoltare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comunele Tupilati, Botesti si Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 6/18.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general a comunei Razboieni

Vizualizeaza

 

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IAN 2021

 

Nr.crt

HCL Razboieni ianuarie 2021

Pdf

1

HCL 1/05.01.2021 privind mocificare si completarea HCL 33/08.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

Vizualizeaza

2

HCL2/05.01.2020 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversira de stat pe raza comunei Razboieni, pentru anul scolar 2021-2022

Vizualizeaza