April 22, 2024, 7:41 am
Home HCL Razboieni 2023
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2023
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA DEC2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

H.C.L. 63/08.12.2023 rectificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

2

H.C.L. 64/12.12.2023 rectificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

3

H.C.L. 65/21.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al
Comunei Războieni pe anul 2023

Vizualizeaza

4

H.C.L. 66/28.12.2023 privind darea în folosință gratuită a suprafeței de teren de 500 de mp

Vizualizeaza

5

H.C.L. 67/28.12.2023 privind modificarea Hotărârii nr. 58/28.11.2023

Vizualizeaza

6

H.C.L. 68/28.12.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Războieni, județul Neamț

Vizualizeaza

7

H.C.L. 69/28.12.2023 privind acordarea unui mandat special în cadrul ADI ,,Protecția Animalelor Neamț’’

Vizualizeaza

8

H.C.L. 70/28.12.2024 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza comunei Razboieni, pentru anul şcolar 2024-2025

Vizualizeaza
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA NOV2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

H.C.L. 56/15.11.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

H.C.L. 57/15.11.2023 rectificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

3

H.C.L. 58/28.11.2023 privind valorile impozabile şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în comuna Războieni pentru anul 2024

Vizualizeaza

4

H.C.L. 59/28.11.2023  privind alocarea sumei de 8.000 lei, de la bugetul local pe anul 2023, în vederea acordării de pachete cadou, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, pentru copii şi persoane defavorizate

Vizualizeaza

5

H.C.L. 60/28.11.2023  privind aprobarea efectuării inventarierii anuale şi actualizarea valorilor de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Războieni

Vizualizeaza

6

H.C.L. 61/28.11.2023  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Războieni

Vizualizeaza

7

H.C.L. 62/28.11.2023  privind aprobarea Planului de lucrări si acţiuni de interes local pentru anul 2024

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA OCT2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 52/31.10.2023 privind aprobarea Situaţiei financiare la data de 30.09.2023

Vizualizeaza

2

HCL 53/31.10.2023 privind validarea dispoziţiei primarului nr. 91/18.10.2023 privind modificarea bugetului local pentru anul 2023

Vizualizeaza

3

HCL 54/31.10.2023 privind virarea unei sume din excedentul anului 2022 şi utilizarea ei în vederea finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

4

HCL 55/31.10.2023 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA SEPT 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 47/08.09.2023 privind acordarea pentru anul scolar 2023-2024 a pachetului de rechizite "Primul ghiozdan"

Vizualizeaza

2

HCL 48/08.09.2023 proiect de hotarare privind rectificarea/modificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

H.C.L. 49/22.09.2023 privind  aprobarea situatiilor financiare la data de 30.06.2023

Vizualizeaza

4

H.C.L. 50/22.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Razboieni, in
Consiliul de Administratie de la Scoala Gimnaziala "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni

Vizualizeaza

5

H.C.L. 51/22.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Razboieni, in
Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la Scoala Gimnaziala "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA AUGUST 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 37/17.08.2023 privind schimbarea din funcție a președintelui de ședință și alegerea președintelui de ședință

Vizualizeaza

2

HCL 38/17.08.2023 privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Războieni de la nr. 30 la nr. 36, inclusiv, adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 28 iulie 2023

Vizualizeaza

3

HCL 39/17.08.2023 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Războieni

Vizualizeaza

4

HCL 40/17.08.2023 privind modificarea caietului de sarcini, prevăzut în anexa 5 la HCL nr. 7/28.02.2023 privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

5

HCL 41/17.08.2023 privind aprobare acordare mandat special în cadrul ADI "Protecţia Animalelor Neamţ"

Vizualizeaza

6

HCL 42/17.08.2023 privind aprobare acordare mandat special în cadrul ADI privind acordarea unui mandat special în cadrul ADI „Aqua Neamţ"

Vizualizeaza

7

HCL 43/17.08.2023 privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

8

HCL 44/17.08.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi promovare turistică a comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

9

HCL 45/17.08.2023  privind neasumarea responsabilităţilor organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadra de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local

Vizualizeaza

10

HCL 46/24.08.2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „ MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI IN COMUNA RAZBOIENI, JUDEŢUL NEAMŢ", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

    Vizualizeaza
 
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA IUNIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 25/26.06.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul comunei Războieni, județul Neamț, pentru anul 2023

Vizualizeaza

2

HCL 26/26.06.2023 privind stabilirea programului de desfasurare si masuri de organizare a “Sarbatorii Razboienilor” din zilele de 29 - 30 iulie 2023

Vizualizeaza

3

HCL 27/26.06.2023 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI LA NIVELUL JUDEȚULUI NEAMȚ” și a cheltuielilor legate de acest proiect

Vizualizeaza

4

HCL 28/26.06.2023 privind aprobarea participării Comunei Războieni, în calitate de membru fondator, la înființarea asociației de dezvoltare intercomunitară „Metropolitan Gaz” Neamț

Vizualizeaza

5

HCL 29/26.06.2023 privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a unei cantitati de lemn de foc pentru lacasurile de cult din Comuna Razboieni

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA MAI 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 18/12.05.2023 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

2

HCL 19/12.05.2023 privind aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Războieni, acordarea unor drepturi și indemnizații pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U. si participantilor la concursuri

Vizualizeaza

3

HCL 20/10.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici, indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny". precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Vizualizeaza

4

HCL 21/31.05.2023 privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării unei excursii şcolare cu elevii care au avut merite deosebite la învăţământ, în anul şcolar 2022-2023

Vizualizeaza

5

HCL 22/31.05.2023 privind modificarea şi actualizarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

6

HCL 23/31.05.2023 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Războieni

Vizualizeaza

7

HCL 24/31.05.2023 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA APRILIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 13/27.04.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna Războieni la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local” în colaborare cu Administrația Fondului pentru Mediu

Vizualizeaza

2

HCL 14/27.04.2023 privind darea în folosință gratuită către Delgaz Grid SA Tg. Mureș, pe durata existenței capacităților energetice a supafeței de 15 mp teren

Vizualizeaza

3

HCL 15/27.04.2023 privind aprobarea transmiterii unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din
proprietatea publică a comunei RĂZBOIENI, judeţul NEAMŢ în proprietatea publică a Județului NEAMȚ, în vederea prelungirii unui drum județean și din administrarea Consiliului Local al comunei RĂZBOIENI, judeţul NEAMŢ în administrarea Consiliului Județean NEAMȚ

Vizualizeaza

4

HCL 16/27.04.2023 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Razboieni

Vizualizeaza

5

HCL 17/27.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru primarul, viceprimarul, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și indemnizația consilierilor locali

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA MARTIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 10/30.03.2023 privind reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Războieni

Vizualizeaza

2

HCL 11/30.03.2023 privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022

Vizualizeaza

3

HCL 12/30.03.2023 rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA FEBRUARIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 5/28.02.2023 rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

2

HCL 6/28.02.2023 privind aprobarea unui protocol de colaborare-cadru, ce se va încheia între Comuna Războieni şi Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru colaborarea interinstituțională, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS SII MMSS”, cod MySmis 130963

Vizualizeaza

3

HCL 7/28.02.2023 privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Războieni, județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL 8/28.02.2023 privind modificarea și completarea art. 1 punctul f) din HCL nr. 67 din 24.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare

Vizualizeaza

5

HCL 9/28.02.2023 privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C15 - Educație, aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ - Școala Gimnazială "Constantin Virgil Gheorghiu", com. Războieni, județul Neamț” și a cheltuielilor aferente acestui proiect

Vizualizeaza

 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA IANUARIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 1/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si a estimarilor pentru perioada 2024-2026

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2023 privind abrogarea unei hotarari

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2023 privind completarea inventarului bunurilor mobile care apartin domeniului privat al Comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2023 privind aprobarea aderării Comunei Războieni, judeţul Neamţ, prin Consiliul local al Comunei Războieni, la parteneriatul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul Răzeşilor în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNS 2023-2027

Vizualizeaza