May 30, 2023, 6:34 pm
Home HCL Razboieni 2023
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2023
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA APRILIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 13/27.04.2023 privind aprobarea participării U.A.T-Comuna Războieni la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local” în colaborare cu Administrația Fondului pentru Mediu

Vizualizeaza

2

HCL 14/27.04.2023 privind darea în folosință gratuită către Delgaz Grid SA Tg. Mureș, pe durata existenței capacităților energetice a supafeței de 15 mp teren

Vizualizeaza

3

HCL 15/27.04.2023 privind aprobarea transmiterii unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din
proprietatea publică a comunei RĂZBOIENI, judeţul NEAMŢ în proprietatea publică a Județului NEAMȚ, în vederea prelungirii unui drum județean și din administrarea Consiliului Local al comunei RĂZBOIENI, judeţul NEAMŢ în administrarea Consiliului Județean NEAMȚ

Vizualizeaza

4

HCL 16/27.04.2023 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Razboieni

Vizualizeaza

5

HCL 17/27.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru primarul, viceprimarul, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și indemnizația consilierilor locali

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA MARTIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 10/30.03.2023 privind reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Războieni

Vizualizeaza

2

HCL 11/30.03.2023 privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022

Vizualizeaza

3

HCL 12/30.03.2023 rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA FEBRUARIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 5/28.02.2023 rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizeaza

2

HCL 6/28.02.2023 privind aprobarea unui protocol de colaborare-cadru, ce se va încheia între Comuna Războieni şi Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru colaborarea interinstituțională, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS SII MMSS”, cod MySmis 130963

Vizualizeaza

3

HCL 7/28.02.2023 privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Războieni, județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL 8/28.02.2023 privind modificarea și completarea art. 1 punctul f) din HCL nr. 67 din 24.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare

Vizualizeaza

5

HCL 9/28.02.2023 privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C15 - Educație, aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ - Școala Gimnazială "Constantin Virgil Gheorghiu", com. Războieni, județul Neamț” și a cheltuielilor aferente acestui proiect

Vizualizeaza

 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA IANUARIE 2023 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 1/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si a estimarilor pentru perioada 2024-2026

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2023 privind abrogarea unei hotarari

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2023 privind completarea inventarului bunurilor mobile care apartin domeniului privat al Comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2023 privind aprobarea aderării Comunei Războieni, judeţul Neamţ, prin Consiliul local al Comunei Războieni, la parteneriatul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul Răzeşilor în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNS 2023-2027

Vizualizeaza